Bieszczadzka gadzina :)

Trzeba patrzeć pod nogi, bo lubią się wylegiwać w słońcu nawet na środku szlaku (tu: na Fereczatą)

+48 512 676 812 | kontakt@bojkowachata.pl | Smerek 85